Zorgboerderij Phoenix

Dagbesteding

Wij kunnen mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding aanbieden. Het uitgangspunt is het werk op de boerderij. De hulpboeren moeten het idee hebben dat ze echt werk verrichten. De nadruk ligt op de mogelijkheden en niet op hun beperkingen. We richten ons op niet meer dan 4 hulpboeren per dag.

Verder bieden we:
Structuur en regelmaat
Continue begeleiding aanwezig
Afwisselende en gevarieerde werkzaamheden
Kleinschalig en overzichtelijk
Ruimte en rust
Vergroting sociaal netwerk
Ontwikkelingsmogelijkheden voor het individu
Dicht bij natuur, grond en dieren

Voor wie:
Mensen met een verstandelijke beperking
Mensen met een autistische stoornis
Jeugdigen/jeugdzorg
Ouderen
Leerlingen van speciaal onderwijs
Mensen die burn-out zijn geraakt

Kortom iedereen met een beperking en die wel iets heeft met een boerderij, dieren, planten en het buitenleven is welkom bij ons. De zorg wordt gefinancierd vanuit een PGB (Persoonsgebonden Budget).